Sau video Speaking Part 1 về chủ đề Food, các bạn có nhận xét gì về bài nói của thí sinh? Theo các bạn, bài nói này đã được khai triển các ý đầy đủ chưa? Chúng ta có nên bổ sung, sửa đổi thêm gì hay không?

Đừng quên Click vào đây để lắng nghe một số góp ý của vị giám khảo chấm thi này nhé! What else can you add up to her feedback?

The key words in this rule are get-thesis.com/ closely related in theme.