Một lỗi thường gặp của các bạn khi làm bài viết/ nói là kết hợp các từ có trường nghĩa giống nhau một cách vô thức/ theo thói quen nhưng không biết rằng việc dùng các cặp từ này bị thừa và sẽ bị giám khảo đánh giá thấp. Cùng nhìn qua và ghi lại các trường hợp được nêu dưới đây để tránh trong bài kiểm tra sắp tới của các bạn nhé!