TẤT CẢ dạng bài thường gặp trong IELTS Speaking Test! Share để lưu NGAY VÀ LUÔN đi các bạn ơi!!!!!!!!!!!️🎉️🎉️🎉

Trong Speaking Task, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng tất cả đều được phân loại dựa trên các chủ đề chính. Cùng điểm qua các chủ đề thường gặp trong 3 task của bài thi Speaking nhé!

                         1. IELTS SPEAKING TASK 1
Các chủ điểm trong phần này thường là các câu hỏi chung chung, xoay quanh các vấn đề hàng ngày như báo chí, sở thích, học tập, làm việc, quê quán, thức ăn đồ uống, v.v

                       

                         2. IELTS SPEAKING TASK 2:
Có 6 chủ điểm chính thường gặp trong Speaking Task 2, bao gồm miêu tả một người// một địa điểm// một trải nghiệm// cảm xúc// thói quen// đồ vật nào đó.

                         3. IELTS SPEAKING TASK 3:

Ở Speaking Part 3, các bạn sẽ được bàn luận về chủ đề nêu ra ở Part 2, như việc cho ý kiến, đánh giá về một vấn đề, so sánh quá khứ – hiện tại, hiện tại – dự đoán tương lai, nguyên nhân và kết quả …