Bài thi IELTS kiểm tra trình độ Nghe – Nói – Đọc – Viết của thí sinh trong vòng 3 tiếng (chính xác là 2 tiếng 45 phút). Thí sinh sẽ làm bài Nghe – Đọc – Viết liên tiếp trong cùng một ngày, trong khi bài thi vấn đáp Speaking sẽ diễn ra vào một buổi khác trong vòng 1 tuần trước/ sau bài thi viết. Cụ thể, thời gian giữa các bài thi được phân bổ như sau:

  • Listening: 30 phút (và 10 phút transfer đáp án ra Answer Sheet)
  • Reading: 60 phút (đã bao gồm cả thời gian transfer đáp án ra Answer Sheet)
  • Writing: 60 phút
  • Speaking: 15 phút

Trong bài viết lần này, Ulearn sẽ giới thiệu cho các bạn chi tiết các phần có trong bài thi IELTS Listening nhé!

  1. Listening

Bài kiểm tra kỹ năng Nghe diễn ra trong vòng 30 phút, trong đó bạn sẽ làm 4 bài Nghe do người bản địa nói, bao gồm:

Thí sinh sẽ được nghe duy nhất 1 lần. Sau khi Nghe xong, thí sinh sẽ có thêm 10 phút để chuyển đáp án từ đề thi sang Answer Sheet (giấy viết đáp án bài thi). Mỗi đáp án đúng thì được tính 1 điểm. Tổng số câu hỏi trong bài là 40 câu.

Band Description Conversion

Các dạng bài Listening cơ bản thường gặp trong kỳ thi IELTS

  1. Multiple Choice Question :

Chọn đáp án đúng A, B, C. Trong một số trường hợp, thí sinh sẽ phải lựa chọn hơn 2 đáp án đúng trong một danh sách các đáp án cho sẵn.

  1. Matching:

Thí sinh được yêu cầu nối thông tin thích hợp trong mỗi câu hỏi được đánh số (1,2,3,…) với các lựa chọn trong phần câu hỏi.

  1. Plan/ Map/ Diagram Labelling:

Dạng đề này đòi hỏi thí sinh phải hoàn thành các nhãn được đánh dấu trên một bản quy hoạch (ví dụ của một tòa nhà), hoặc một bản đồ (ví dụ của một khu vực thành phố), hoặc một biểu đồ (ví dụ của một thiết bị).

  1. Form/ Note/ Table/ Flow-chart/ Summary/ Sentence Completion:

Điền từ vào chỗ trống. Điểm quan trọng của dạng bài này là thí sinh bị giới hạn số từ cần điền, ví dụ “NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER”. Vậy nên nếu gặp dạng bài này, hãy cẩn thận với lượng từ cần điền nhé!

  1. Short-answer Questions:

Cái tên đã nói lên tất cả. Giống với dạng bài nêu trên, thí sinh sẽ phải nghe đoạn hội thoại, và dựa vào đấy để trả lời câu hỏi Wh-questions. Điểm quan trọng ở đây là các bạn cần xác định được trả lời bao nhiêu từ. Từ có chứa dấu gạch nối được tính là một từ.

 

Although my superintendent loved the idea, it became apparent dissertations services to https://dissertationauthors.com that video in classrooms was slightly premature for our district.