Đề bài: The table below shows the numbers of visitors to Ashdown museum during the year before and the year after it was refurbished. The charts show the result of surveys asking visitors how satisfied they were with their visit, during the same two periods.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Thực tế rằng nhiều bạn hoang mang khi gặp dạng bài phối hợp nhiều loại biểu đồ. Về cơ bản, dạng bài này cũng sẽ giải quyết tương tự như đối với các loại biểu đồ đơn lẻ, nghĩa là, chúng ta phải đảm bảo tối thiểu 3 phần:

1️⃣Introduction: Viết lại câu đề bài, dùng từ của bạn chứ không copy y nguyên đề bài.

2️⃣Overview: Tóm lược những điểm chung nhất về các biểu đồ này như xu hướng, những thay đổi có thể nhìn thấy ngay . Tuy nhiên, chúng ta nên tránh miêu tả quá chi tiết trong phần Overview này.

3️⃣Body Paragraphs: mô tả số liệu, xu hướng của số liệu. Lưu ý luôn luôn so sánh các thông tin với nhau, không mô tả riêng rẽ . Nên chia mỗi chart ra để mô tả trong từng body paragraph

4️⃣Conclusion: Phần này là tùy chọn, việc bạn không viết conclusion trong Writing Task 1 không làm bạn bị mất điểm – tuy nhiên bạn cần cân nhắc kỹ, vì nếu như viết không chính xác, thì bài viết của bạn chắc chắn sẽ bị hạ band điểm đấy! Các bạn có thể kết luận gì về mối liên hệ giữa 2 charts?


In addition, without a standardized and repeatable process in place, different data scientists may approach the parameter updates in a slightly different way based do your homework from justdomyhomework.com on their familiarity with the problem.