Line Graph là dạng bài thường gặp trong Writing Task 1. Đối với dạng biểu đồ này, phương pháp thông thường là miêu tả và làm nổi bật những xu hướng, thay đổi của các đối tượng trong một khoảng thời gian nhất định. Vậy nếu bạn còn chưa chắc chắn về các từ/ cụm từ chuyên dụng để diễn đạt về sự thay đổi thì cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!


The site now hosts 55 in-house videos, can you do my homework and will surely have more by the time this article is published.