Một trong những chiến thuật “chữa cháy” vô cùng hiệu quả khi thi nói đó là phối hợp cách dùng giữa các thì trong câu trả lời của bạn. Lợi thế của cách làm này là “phô” cho người chấm thi biết rằng bạn có thể dùng đa dạng cấu trúc ngữ pháp.

Dưới đây là một ví dụ minh họa chiến thuật nêu trên. Cùng tham khảo và áp dụng ngay trong kỳ thi sắp tới của bạn nhé