Chủ điểm “Town and City” cũng là một trong những chủ đề thường gặp trong kỳ thi nói IELTS, vì thế việc cải thiện vốn từ vựng liên quan cũng sẽ giúp bạn tự tin chinh phục các câu hỏi của giám khảo chấm thi nhé.

Đừng quên bỏ túi một số cụm từ hữu dụng nói về “Areas in the city” để cùng nhau trả lời các câu hỏi liên quan tới chủ đề được liệt kê dưới đây nhé!

1⃣ Describe your hometown.
2⃣ Do you live in the city or the countryside?
3⃣Is it good for young people to grow up in the city?
4⃣Is your city a good place for young people to grow up?
5⃣What are the advantages of living in a city or big town?
6⃣Do you think mega-cities will be good places to live in in the nearest future?

 

online top log in or academic writers https://pro-academic-writers.com/ register to post comments log in or register to post comments u.