Collocation là thuật ngữ dùng để chỉ một nhóm gồm 2 hay nhiều từ thường xuyên kết hợp với nhau. Tiền tố “Co-” có nghĩa là đồng, cùng, “location” – nghĩa là vị trí (place). Vậy tự bản thân từ Collocation cũng đã thể hiện bản chất của nó – nghĩa là các các từ được đặt cùng với nhau. Ví dụ như chúng ta thường nói, make tea / do housework – chứ không dùng do tea/ make housework.

Sử dụng collocation là một trong những phương pháp ghi điểm vô cùng hiệu quả mà tự nhiên giống người bản địa. Thế nhưng, điều này cũng đòi hỏi các bạn phải học thuộc lòng/ sử dụng thường xuyên, liên tục để nắm rõ cách kết hợp các từ một cách chính xác. 

Vậy nên, hôm nay Ulearn gửi bạn một số collocation thông dụng về chủ đề Giáo dục – Education! Cùng tham khảo nhé!

Intel gps phone tracker app anonymous says that the battery life could improve across the board by 1.