Nếu bạn viết Line Graph mãi mà không nâng band, thì bài viết này chính là câu trả lời cho thắc mắc của bạn.

Có 4 tiêu chí để đánh giá một bài Writing Task 1 – trong đó, Task Response chiếm 25% số điểm. Tiêu chí này yêu cầu người viết không chỉ đơn thuần miêu tả các số liệu mà các bạn nhìn thấy trên biểu đồ một cách máy móc, mà cần phải đưa ra những sự so sánh, đối chiếu, mối liên hệ, sự thay đổi, xu hướng của các hạng mục trong biểu đồ đó.

  1. Trong Line Graph, khi đặt bút viết bất cứ một câu nào, bạn cũng cần đảm bảo bao gồm 4 yếu tố không-thể-thiếu như sau:
    Change: (miêu tả sự thay đổi/ xu hướng của biểu đồ) tăng/ giảm/ giữ nguyên? Nếu tăng/ giảm thì mức độ như thế nào: mạnh/ nhẹ (steeply/ deeply or slightly/ softly)???
  2. Value: (giá trị) đã miêu tả biểu đồ thì không thể thiếu miêu tả các con số. Điều quan trọng là bạn phải nắm được đơn vị đo lường trong biểu đồ này là tấn (tons)/ triệu (millions)/ kg (kilograms)/ ….
  3. Time: (thời gian) nắm rõ các mốc thời gian của sự thay đổi, và sử dụng các cụm từ chỉ thời gian tương ứng (time phrases). Chẳng hạn, nếu bạn dùng In+time –> câu của bạn phải chia ở thì Quá khứ đơn. Việc dùng đúng Subject – Verb Agreement còn ảnh hưởng tới tiêu chí Grammartical Ranges khi cho điểm bài viết của bạn nữa đấy.
  4. Connector (Các từ liên kết): Để tạo ra một bài viết có mạch lạc, kết nối giữa các phần thì không thể thiếu các Linking Words rồi, các bạn nhỉ?

📝📝 Để giúp các bạn hiểu rõ hơn, Ulearn đã tổng hợp cách sử dụng 4 nhân tố này trong bài viết cùng với Sample Answer của phần Writing Task 1 – Dạng bài Biểu đồ đường (Line Graph) đã được Ulearn Academic Team biên soạn.

 

🌻🌻 Chúc các bạn có thể bứt phá Line Graph trong kỳ thi IELTS sắp tới nha!!!