Chủ đề Energy (Năng Lượng) khá khó nhằn với các bạn vì có tính chuyên môn cao, nhưng Idiom (thành ngữ) được tạo từ các từ chỉ năng lượng lại rất dễ dùng trong nhiều chủ đề khác nhau trong văn nói. Cùng tham khảo một số cụm thành ngữ nổi bật nhé!


Feel high school homework help free to comment on the advice and tips provided by brandon.