👴👴👴 Older/ Elder/ Elderly – Liệu bạn có hiểu rõ cách dùng những từ này?

Khi viết một bài văn, việc lựa chọn cách dùng từ vô cùng quan trọng. Lý do là vì Lexical Resoursce cũng là một trong những tiêu chí để chấm điểm bài viết. Chủ động phát hiện lỗi sai và nắm rõ cách sử dụng những từ đồng nghĩa sẽ giúp các bạn ghi điểm cao hơn trong bất cứ đề thi IELTS Writing nào đấy!

Increased access to technology is also pay for homework using justdomyhomework.com driving improved learning outcomes throughout the region.