Journey/ Trip/ Travel – Bạn có thực sự phân biệt được cách dùng 3 danh từ này?

 Khi viết một bài văn, việc lựa chọn cách dùng từ vô cùng quan trọng. Lý do là vì Lexical Resoursce cũng là một trong những tiêu chí để chấm điểm bài viết. Chủ động phát hiện lỗi sai và nắm rõ cách sử dụng những từ đồng nghĩa sẽ giúp các bạn ghi điểm cao hơn trong bất cứ đề thi IELTS Writing nào đấy!


What determines the meaning or spelling of a word is how it has been https://order-essay-online.net/ used or spelled over many years.