🎯🎯🎯 Khi viết một bài văn, việc lựa chọn cách dùng từ vô cùng quan trọng. Lý do là vì Lexical Resoursce cũng là một trong những tiêu chí để chấm điểm bài viết. Chủ động phát hiện lỗi sai và nắm rõ cách sử dụng những từ đồng nghĩa sẽ giúp các bạn ghi điểm cao hơn trong bất cứ đề thi IELTS Writing nào đấy!

The court has never held that the constitution prevents congress from write my essay in writemyessay4me.org imposing limitations on the president’s power to remove al executive officials simply because they wield executive power.