Tiếp nối chủ đề về Urban Jungle, hôm nay Ulearn giới thiệu cho các bạn một bài đọc ngắn khá thú vị để hiểu rõ hơn về tình trạng thường gặp giữa các lái xe khi di chuyển trong giao thông vô cùng ách tắc ở thành phố – Road rage.

Trước tiên, cùng điểm qua một số từ vựng hay ho nhé:
? Road rage (n): sự tranh cãi, ẩu đả giữa các lái xe
? spark sth off: (v phr) khơi nguồn, là nguyên nhân gây ra cái gì
? trivial /ˈtrɪviəl/ (adj) tầm thường, ít quan trọng
? egg sb on : kích động ai làm gì, khuyến khích ai làm gì
? retaliate /rɪˈtælieɪt/ (v) trả đũa
? provoke sb (into sth): khiêu khích, chọc tức ai
? overreact to sth: phản ứng thái quá
? boil down to sth: chung quy là, tóm gọn là…
? chain of events = sequence of events: chuỗi sự việc diễn ra liên tiếp nhau

Government made available land that had formerly belonged essay writing service help with my essay to the native americans, and thousands of sooners jumped the boundary line and illegally went into oklahoma, often forcing u.