Khi tìm hiểu về IELTS Listening, các bạn hẳn sẽ không còn xa lạ gì với dạng bài Map Labelling trong phần Listening Section 2. Một trong những phương pháp giúp các bạn giải quyết dạng bài này là nắm được một số cụm giới từ chỉ phương hướng, địa điểm thường gặp.

Bên cạnh một số từ/ cụm từ các bạn đã biết rõ như on the left, on the right, beside, behind,.., Ulearn giới thiệu thêm cho bạn một số cách diễn đạt cao cấp hơn để giúp bạn tránh bị bất ngờ và bối rối khi gặp trong bài thi nhé!

 

 

 

 

Al smith later became a forceful opponent of roosevelt’s new deal, essaysheaven.com he was widely criticized for what was called his bitterness.