Một đoạn Body Paragraph chuẩn luôn bao gồm Topic Sentence (Câu chủ đề) và Supporting Ideas (các ý tương hỗ). Thế nhưng nhiều bạn gặp khó khăn trong việc phát triển câu chủ đề (developing your topic sentence). Hơn nữa, một bài viết Writing Task 2 thường gồm 2-3 đoạn thân bài; vậy nên nếu bạn không dùng linh hoạt, đa dạng các cách khai triển câu Topic Sentence của mình, thì bài văn sẽ kém hấp dẫn đối với người đọc.

Nhằm giúp các bạn định hướng được phương pháp luyện viết hiệu quả, Ulearn giới thiệu bạn thêm một số cách để khai triển ý trong bài viết nhé!


A writer can get a literary agent by composing https://dissertationowl.com query letters and sending submissions via email and mail.