Sau bài viết về cách triển khai ý tưởng IELTS Speaking Part 3 lần trước, nhiều bạn có inbox thắc mắc hỏi chúng mình rằng, lý thuyết đã rõ, ví dụ cũng đã đọc, nhưng có cấu trúc nào chung cho các bạn sử dụng nhanh gọn lẹ luôn không? Thì đây, trong bài này Ulearn lại chia sẻ cho các bạn các cụm từ hay – hữu dụng tạo thành “khung xương” cho câu trả lời cho các bạn nhé!


The reason is simple to find people who prepared for ielts successfully on their own and to ask them these questions https://resume-chief.com how did you study to get such a high score.