Trong bài viết Writing Task 1, việc mô tả các số liệu trên biểu đồ là điều không thể tránh khỏi. Chính vì thế, cách hành văn dùng từ trở nên vô cùng quan trọng nếu bạn muốn đạt được điểm cao. Bài viết dưới đây chỉ ra một lỗi thông dụng mà các bạn cần lưu ý tránh mắc phải. Cùng theo dõi nhé!

 

So ambition really means trying to be something you essay writing service are not.