Ở bài chia sẻ trước, Ulearn đã giới thiệu các bạn một số hình thức để mở rộng câu trả lời trong phần IELTS Speaking Part 3 – nhưng chung quy lại, các cách thức này đều theo xu hướng Khuếch đại ??, nghĩa là đi từ những ví dụ cụ thể rồi mới khái quát thành những xu hướng, quy luật chung.

 Nếu trong một số trường hợp, bạn chỉ nghĩ ra những ví dụ cụ thể – thì việc áp dụng phương pháp đưa ra ví dụ minh họa chính là giải pháp an toàn giành cho bạn. Với phương pháp này, bạn có thể:
? Đưa ra một / hai ví dụ nhỏ để làm câu trả lời dài hơn (xem ảnh 1)
? Đưa ra một/ hai giả định để minh họa cho luận điểm, ý kiến của bạn ( – dùng với câu điều kiện if xem ví dụ ảnh 2)
? Thừa nhận hiểu biết hạn chế của mình (xem ảnh 3 – “I don’t really understand/ It’s not my area of interest)
? Đưa ra một câu chuyện cá nhân (có liên quan đến chủ đề câu hỏi) để làm rõ ý kiến của mình (xem ảnh 4)
? Đưa ra một ví dụ minh chứng mà bạn đã bắt gặp trên các phương tiện truyền thông (xem ảnh 5 – The other day, I saw an article in the travel section,…)